Výpočet exekuce 2023

Lidem v exekuci se od 1. ledna 2023 srazí méně. Důvodem navýšení nezabavitelné částky je zvýšení životního minima a normativních nákladů na bydlení. Nezabavitelná částka se od ledna navýšila z 11 103,75 Kč na 13 638 Kč. V aktualizované kalkulačce pro výpočet exekuce pro rok 2023 si můžete ihned spočítat, jak vysoké jsou exekuční srážky ze mzdy.

Výpočet exekuce na mzdu v roce 2023

Nezabavitelná minimální částka se každým rokem zvyšuje a rok 2023 není výjimkou. Minimální částka se pro tento rok navýšila na 13 638 Kč. Maximální nezabavitelná částka, nad kterou se srazí vše bez omezení je přímo závislá na výši příjmů a také komu se dluží. Vymáhá-li exekutor v exekučním řízení přednostní pohledávku, srazí ze mzdy více.

Kalkulačka pro výpočet exekuce vám spočítá, jak vysoké budou od 1. ledna 2023 exekuční srážky ze mzdy dlužníka.

Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace, kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).

Srážky ze mzdy:
Vyplacená mzda:

Co je exekuce na plat

Exekuční srážky ze mzdy jsou jedním ze způsobů, jak účinně vymoci dluh pro věřitele, a to prostřednictvím exekutora, soudu nebo finančního úřadu. Pokud exekuci na plat nařídí soud, finanční úřad či exekutor, musí zaměstnavatel po doručení exekučního příkazu, začít dlužníkovi okamžitě a pravidelně provádět exekuční srážky ze mzdy, a to do doby, než je exekuce včetně příslušenství zcela zaplacena.

Co se od 1. ledna 2023 změnilo

Od ledna 2023 dojde ke změně koeficientů, které jsou podstatné pro výpočet exekučních srážek ze mzdy. Dle nových pravidel se pro výpočet nezabavitelné částky použijí 2/3 (dříve 3/4) ze součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení.

Mění se částka, nad kterou se srazí vše bez omezení. V roce 2022 se částka počítala jako dvounásobek součtu částky životního minima a částky normativních nákladů. Letos se koeficient snížil z dvojnásobku na 1,5násobek.

K další změně dochází také u výpočtu nezabavitelné částky na vyživovanou osobu (manželky a nezaopatřených dětí), a to z původní 1/3 na ¼ ze základní nezabavitelné částky.

Nezabavitelná částka v roce 2023

Pod pojmem „nezabavitelná částka” rozumíme část mzdy, která nesmí být v exekučním či insolvenčním řízení dlužníkovi stržena a musí být vždy vyplacena. Tato částka má sloužit k zajištění jeho základních životních potřeb a pokrytí nákladů na bydlení.

Nezabavitelné částky pro rok 2023:

  • Životní minimum jednotlivce 4 860 Kč
  • Normativní náklady na bydlení 15 597 Kč
  • Nezabavitelná částka na dlužníka 13 638 Kč
  • Nezabavitelná částka na manželku 3 409,50 Kč
  • Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu 3 409,50 Kč
  • Částka, nad kterou se srazí vše bez omezení 30 685,50 Kč

Exekuci podléhají příjmy

V exekučním řízení jsou postiženy kromě platu či mzdy i tyto příjmy: nemocenské, důchody (s výjimkou částky odpovídající výši nákladů za pobyt v ústavu sociální péče a výši kapesného v takovém ústavu), náhrady mzdy (s výjimkou náhrady nákladů spojených s pracovním výkonem, např. při pracovních cestách), odstupné, odměny z dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, stipendia, podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci, peněžité pomoci v mateřství, z dávek státní podpory a pěstounské péče, které se nevyplácejí jednorázově (tedy například z přídavku na dítě nebo rodičovského příspěvku), výsluhový příspěvek u vojáků či příslušníků bezpečnostních sborů a z různých příspěvků k důchodu.

Jaké příjmy exekutor nesmí postihnout

Dle zákona některé příjmy nesmí exekutor exekucí postihnout. Jedná se o dávky pomoci v hmotné nouzi, jednorázové dávky sociální podpory, příspěvek na bydlení a dávky sociální péče.

VYPLACENÍ
EXEKUCE

Žádné exekuce, výrazné snížení měsíčních splátek a hlavně záchrana nemovitosti před dražbou. To je jeden z mnoha důvodů, proč vyplatit exekuce.
MÁM ZÁJEM  

Nejčastější dotazy k výpočtu exekuce na plat

Jaká je výše nezabavitelné částky od 1.1.2023?

Od 1.1.2023 došlo k navýšení nezabavitelné částky pro jednotlivce a vyživovanou osobu. Vlivem této změny došlo k navýšení nezabavitelné částky pro jednotlivce na 13 638 Kč a úpravě částky na vyživovanou osobu na 3 409,50 Kč.

Jaká je maximální výše mzdy, kterou mi exekutor nevezme?

Horní hranicí, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení je 30 685,50 Kč. Abyste této nejvyšší částky dosáhli, musíte mít vysoké příjmy. Další podmínkou je mít pohledávku, která není přednostní.

Exekuce na plat v zahraničí?

Pokud byla na vás nařízená exekuce v ČR, budou exekuci podléhat pouze příjmy v ČR. Pracujete-li v zahraničí a máte i v zahraničí bankovní účet, je minimální šance na to, že se exekuce bude vztahovat i na tyto příjmy. Možnost má pouze věřitel, který může požádat o součinnost tamní orgány v daném státě a uplatnit svůj nárok pomocí práva.

Mám exekuce a hrozí mi dražba majetku, pomůžete mi?

Nabízíme pomoc s vyplacením dluhů, exekucí či jiných finančních závazků. Nabídneme vám rychlé řešení finanční situace a seriózní podmínky, které minimalizují možnost se znovu dostat do spirály zadlužení.